Çalışma Şartları

Kimyasal dayanıklılık
Sızdırmazlık elemanının sağlıklı olarak çalışabilmesi için temas halinde olacağı akışkan ve kimyasal gazlara karşı dayanıklı olması gerekir. Dikkat edilmesi gereken nokta keçe malzemesinin sadece içinde çalışacağı yağa değil kullanım esnasında temas halinde olması muhtemel tüm gaz ve sıvılara karşı dayanıklı olacak şekilde seçilmesidir. İlgili tablo dan sızdırmazlık elemanı imalatında sıkça kullanılan elastomer malzemelerin farklı kimyasallara karşı dayanımını görebilirsiniz.

Basınç altında döner mil keçeleri
Döner mil keçeleri aslen basınç tutmak üzere tasarlanmazlar. Ortalama bir yağ keçesi 1000 dev/dk hızla dönen bir milde en fazla ortalama 0,5 bar’lık bir basıncı tutabilir. Artan mil çapı ve devir ile birlikte bu kapasite düşer. Kısa sızdırmazlık dudağı, dudak boyunca uzun metal iskelet ya da plastik destek halkası gibi tasarım unsurlarıyla basınç tutma kapasitesi arttırılabilir. Düşük miktarda dahi olsa çalışma ortamındaki basıncın önceden tespit edilmesi çok önemlidir. Yağın basıncı arttıkça keçenin sızdırmazlık dudağı daha yüksek bir kuvvetle mile basar. Temas yüzeyi ile birlikte sürtünme ve dolayısıyla ortaya çıkan ısı artar. Artan aşınma ve sıcaklık keçenin kullanım ömrünün kısalmasına neden olur.

Yüksek devirlerde döner mil keçeleri
Artan mil çapı ve devri ile birlikte elastomer malzemeden beklenen mekanik özellikler de artar. Başka bir deyişle çevresel hız ne kadar fazla ise keçenin dudaklarında sürtünme sonucu oluşan ısı da o derece fazla olur. Bu yüzden yüksek devirli uygulamalarda sürtünme dayanımına ilave olarak ısı dayanımı da iyi olan elastomerler tercih edilmelidir.

Hidrodinamik basınç
Hidrolik sistemlerde yataklama elemanı ile mil sızdırmazlık elemanı arasındaki akışkanın pistonun geri hareketi esnasında yeterince hızlı tahliye olamaması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Her ileri harekette yeniden silindir ile mil arasındaki çalışma boşluğuna pompalanan akışkan yüzünden mil boyunca boğaz keçesine doğru artan oranda bir basınç birikmesi söz konusu olur. Anma basıncına ilave olarak etkiyen bu dinamik basınç bileşeni genellikle sızdırmazlık elemanının hatta kimi zaman silindir parçalarının zarar görmesine neden olur. Hidrolik sistemin eksenel hızı, yataklama boyu ve akışkanın viskozitesi arttıkça oluşacak hidrolik basınç artar, çalışma boşluğu arttıkça bu basınç bileşeni azalır. Hidrolik basınç oluşumunu engellemek ya da minimuma indirmek için metal yataklama elemanlarının üzerine tahliye kanalları açılır veya mili tam olarak çevrelemeyen, kesik yataklama elemanları kullanılır.

RULMAN ARAMA