OMEGA Motor

Türkiye’de asenkron elektrik motorlarının seri üretimine 1961 yılında başlayarak sektöre öncülük etmiş ve uzun yıllar üretimini gerçekleştirerek yerli elektrik motoru sanayinin gelişimine katkı sağlamış kurucumuz, 2014 yılında 53 yıllık tecrübenin itici gücüyle yeni bir misyon daha üstlenmiş ve Avrupa Birliğinde kullanımı 2017 yılında zorunlu olacak enerji verimli motorları üretmek üzere Omega Motor’u kurmuştur. AB’deki takvim Türkiye’de de Sanayi bakanlığının 28197 sayılı tebliği ile eş zamanlı olarak uygulamaya konmuştur.

Her alanda yenilikçi bir anlayışa sahip Omega Motor, IE1 ve IE2 verim sınıfında üretilen motorları dönüştürerek IE4 verim sınıfının yakalanamayacağını, IE3 verim sınıfı motorların da ekonomik biçimde üretilemeyeceğini iyi bilmektedir. Sahip olduğu deneyim, bilgi birikimi ve ARGE’yle 80 tipten 355 tipe kadar bütün motorları elektrik ve mekanik olarak yeniden tasarlamış ve bu sayede sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek verimde, kalitede, donanımda ve ekonomiklikte motorlar ortaya çıkarmıştır.

Elektrik motorunun bütün parçalarını kendi bünyesinde üreten Omega Motor, otomasyona dayalı yüksek teknolojiyle üretim yapmaktadır. Yatırım aşamasında Endüstri 4.0’ın gereklerine uygun hareket etmiş, üretim sistemlerindeki Operasyonel Teknolojileri (OT), Bilgi Teknolojileri (IT) ile desteklemiştir. Bu sayede otomasyonu geliştirmiş ve verimsizlikleri azaltmıştır. Bu özelliği, global rekabette önemli bir değerdir.

Hiçbir sistem, insan olmadan hayatiyetini sürdüremez. Bu anlamda çalışanlarını her işin odağında tutan Omega Motor, onların gelişimi için her türlü yatırımı yapmaktadır.

DİJİTAL KATALOGLAR

RULMAN ARAMA